low1
low2

KONTAKT


POZNAJ DOKTORA

Michael Fulmes M.D., Ph.D.

Board Certified in General Surgery
Board Eligible in Colorectal Surgery

Chirurg Jelita Grubego z doskonałym doświdzceniem w Cleveland Clinic, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Cornell University, Lehigh Valley Hospital. Dr Fulmes posiada też doświadczenie kliniczne z byłego Związku Radzieckiego oraz Stanów Zjednoczonych jako chirurg specjalizujący się w chirurgii okrężnicy i odbytnicy jest autorem szeregu artykułów i recenzowanych publikacji oraz przedstawiał swoje prace na wielu krajowych i międzynarodowych sympozjach.